ติดต่อหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

              93 หมู่ 5 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

              โทร. 055-000386-7  โทรสาร. 055-000391

 

สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา

   ตึกอาคาร 5 ชั้น สำนักงานชั้น 2

              โทร. 055-000386-7 ต่อ 119