• Home Slide9
  • Home Slide1
  • Home Slide6
  • Home Slide2
  • Home Slide4
  • Home Slide5

        มหาวิทยาลัยได้จัดทำปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 สามารถดาวน์โหลด >>> เอกสารแนบ

# สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก