• Home Slide9
  • Home Slide1
  • Home Slide6
  • Home Slide2
  • Home Slide4
  • Home Slide5

            นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 2-6 มีนาคม 2563 และเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ซึ่งดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >>> ตารางเรียนนักศึกษา  ตารางสอนอาจารย์

#สำนักวิชากรและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก