นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

>>>ลงทะเบียนเรียน<<<

>>>สามารถดาวน์โหลดตารางเรียน<<<

>>>สามารถดาวน์โหลดตารางสอน<<<

 

#สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก