previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

            แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2562 สถานที่สอบ อาคารเรียน 5 ชั้น มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (ส่วนอินโดจีน) เอกสารแนบ >>>คำสั่ง<<<  >>>ตารางสอบและตารางคุมสอบ<<<

#สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา