previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู(รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกประกาศรับสมัครบุคคลที่มีใบอนุญาตสอนโดนไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ประจำปีกรศึกษา 2562 เริ่มเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 60 คน กำหนดการรับสมัครแบบละเอียดสามารถอ่านได้จากประกาศรับสมัครนักศึกษาด้านล่างนี้

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 มีนาคม 2562 (สมัครด้วยตนเองเท่านั้น)

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

2. ใบสมัคร