previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 สถานที่สอบ อาคารเรียน 5 ชั้น มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (ส่วนอินโดจีน)

#สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา