• Home Slide9
  • Home Slide8
  • Home Slide1
  • Home Slide6
  • Home Slide2
  • Home Slide4
  • Home Slide5

         แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2562 สถานที่สอบ อาคารเรียน 5 ชั้น มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (ส่วนอินโดจีน) เอกสารแนบ คำสั่ง  ตารางสอบและตารางคุมสอบ

#สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา